BIỆT THỰ DU LỊCH 3 PHÒNG NGỦ

Thống kê diện tích

Diện tích đất

240 m2 (căn thường)

280 m2, hoặc 375,58 m2 (căn góc)

Diện tích sàn tầng 1

116,80 m2

Diện tích sàn tầng 2

127,97 m2

Diện tích sàn tầng 3

126,55 m2

Diện tích phần mái

55,22

Tổng diện tích sàn xây dựng

426,54 m2