BIỆT THỰ DU LỊCH 4 PHÒNG NGỦ

Thống kê diện tích

Diện tích đất

280 m2 (căn thường)

292 m2 hoặc 314,56 m2 (căn góc)

Diện tích sàn tầng 1

124,11 m2

Diện tích sàn tầng 2

148,39 m2

Diện tích sàn tầng 3

90.4 m2

Diện tích sân thượng

16,39 m2

Diện tích phần mái

16,36 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng

395,65 m2