Tổng Hợp

Đại học Khoa học Tự nhiên Anh là gì?

Thông báo về kế hoạch thi tuyển sinh viên, cao đẳng, đại học và sau đại học sau kỳ nghỉ lễ hội xuân năm 2021

Về việc tạm dừng giờ học đối với sinh viên đại học, cao đẳng phổ thông để phòng chống dịch COVID-19

Dai-hoc-Khoa-hoc-Tu-nhien-Anh-la-gi-a-trm

Với vai trò là thành viên nòng cốt của ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM đã góp phần thực hiện và thực hiện các mục tiêu trọng tâm của ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở tầm nhìn, sứ mệnh, đặc điểm và lợi thế của mình, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ xác định mục tiêu của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ đến năm 2016 – 2020 là trở thành trường đại học nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học liên quan. Cùng phát triển hệ thống với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM, hoàn thiện mô hình ĐHQG-HCM, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, công tác của ĐHQG-HCM.

đáp ứng yêu cầu phát triển của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của cả nước.

Xem Thêm:Dao động tự do là gì?

Mục tiêu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ cơ bản cho nền kinh tế tri thức thế kỷ XXI..

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, liên ngành và công nghệ tiên tiến, có khả năng đổi mới và làm việc quốc tế Môi trường cạnh tranh Đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ của đất nước và yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế, xã hội và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên góp phần ươm mầm nhân tài trong các trường cao đẳng và đại học, có đội ngũ chuyên gia trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học cơ bản, khoa học liên ngành và khoa học công nghệ biên giới; trau dồi và thực hiện các nghiên cứu khoa học tiên tiến trong các lĩnh vực liên quan Nó tạo ra tri thức, sản phẩm mới và thích ứng với sự phát triển khoa học và công nghệ ngày nay. phẩm chất đạo đức; có kiến ​​thức, kỹ năng thực hành và khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tương ứng với trình độ đào tạo; có thể chất khỏe mạnh; năng lực sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc; ý thức phục vụ cộng đồng.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là học thuật, đổi mới, phục vụ, vì người học và học tập suốt đời. Dựa trên triết lý giáo dục này, Đại học Khoa học Tự nhiên Anh là gì tập trung vào các giá trị cơ bản sau:

Tham Khảo:Bộ công cụ bán hàng là gì?

– Vì sự phát triển toàn diện của người học.

– Thúc đẩy tự do học thuật, độc lập và đổi mới.

– Chất lượng đào tạo và nghiên cứu là mối quan tâm hàng đầu.

– Đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

– Quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tham Khảo Thêm: Hoa tử đằng là loài hoa gì?

– Kết nối và phục vụ cộng đồng.

“Ghé thăm trang web Thera Premium của chúng tôi mỗi ngày để cập nhật tin tức nhé”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button