Tổng Hợp

Nhân viên KCS là gì? Bản mô tả công việc của nhân viên KCS là gì?

Vấn đề kiểm tra chất lượng sản phẩm đã đặt ra cho doanh nghiệp nhiều yêu cầu và thách thức. Để giải quyết vấn đề này, công việc KCS nhân viên đã ra đời. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nghề này nhé!

Ngày nay, để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất và có được lợi thế cạnh tranh, các nhà sản xuất phải thường xuyên thử nghiệm và đánh giá sản phẩm. Những người làm công việc này được gọi là nhân viên KCS. Vậy trách nhiệm của nhân viên KCS là gì? Họ cần quản lý những gì?

Nhân sự KCS thường được chia thành 3 loại: cán bộ QC đầu vào, cán bộ QC quy trình sản xuất và cuối cùng là cán bộ QC đầu ra. Để chuẩn bị cho việc tuyển dụng nhân viên KCS doanh nghiệp, bạn cần nắm rõ những kiến ​​thức và kỹ năng nhất định để trở thành nhân viên KCS – điều này sẽ được đề cập trong bảng mô tả công việc nhân viên KCS dưới đây.

1. Nhân viên KCS là gì?

kcs-la-gi-3-a10-therapremium

KCS là gì trong thuật ngữ KCS nhân viên, KCS là viết tắt của Product Quality Payment: là vị trí việc làm trong phòng (ban) kiểm tra sự phù hợp của công nghệ, quy trình kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm ở các khâu của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

KCS là cụm từ tương đương với Kiểm soát chất lượng (QC = Product Quality Control) trong tiếng Anh. Một từ khác liên quan đến nghề nghiệp của nhân viên KCS là đảm bảo chất lượng. Bản mô tả công việc cho nhân viên KCS thường bao gồm các phần sau: Nhiệm vụ / Công việc, Tiêu chuẩn công việc, Môi trường, Điều kiện làm việc… Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của nhân viên KCS và công việc KCS cần những kỹ năng gì, sau đây là bản mô tả công việc bạn cần tham khảo. ..

2. Mô tả công việc của KCS.

Nhân viên KCS nhận công việc hàng ngày / hàng tuần từ quản đốc.

Kiểm soát chất lượng nhập, xuất, tồn kho theo quy trình của công ty là một trong những nhiệm vụ của nhân viên KCS.

Nhân viên KCS có trách nhiệm tìm nguyên nhân, có biện pháp xử lý, kiểm tra lại kết quả điều trị. Khi các vấn đề phát sinh hoặc các rủi ro đáng kể có thể được xác định trước, chúng phải được báo cáo cho người giám sát. Nếu cần thiết phải báo cáo bộ phận có thẩm quyền và giải quyết kịp thời.

Khả năng đánh giá và phân loại chất lượng nguyên vật liệu nhập khẩu: chất lượng, số lượng, nguyên nhân,… từ đó đưa ra hướng giải quyết cho lần sau (nếu có) là một trong những tiêu chí quan trọng để tuyển dụng nhân viên. KCS.

Nhân viên KCS có trách nhiệm theo dõi và ghi chép số liệu về từng lô hàng tham gia vào quá trình xuất nhập hàng hóa. Từ đó, báo cáo số lượng và chất lượng cho người quản lý.

Hàng ngày kiểm tra, quản lý chất lượng nguyên vật liệu xuất nhập kho, ký xác nhận chất lượng lô sản phẩm xuất nhập kho. Mô tả công việc cho nhân viên KCS cũng bao gồm việc hiểu những vật liệu nào được nhập ngày hôm nay và những vật liệu nào cần thiết để kiểm soát đúng quy trình thực hiện.

Bảo quản hàng hóa theo đúng quy trình đã lập để tránh làm giảm chất lượng sản phẩm. Đồng thời, nhân viên KCS phải kiểm tra thường xuyên, đột xuất quá trình sản xuất sản phẩm để tìm ra nguyên nhân làm giảm chất lượng sản phẩm hoặc tiêu hao nguyên vật liệu nhập khẩu.

Báo cáo kịp thời về chất lượng và số lượng cho bộ phận kiểm tra sản xuất và bộ phận kinh doanh vào một thời điểm cụ thể vào sáng hôm sau, để tình hình kinh doanh sa sút được khắc phục một cách có kế hoạch.

Mô tả công việc của nhân viên KCS cho thấy họ có quyền tạm thời đình chỉ (và sau đó báo cáo với người quản lý) các công việc sau: đóng gói, vận chuyển, kiểm tra nguyên vật liệu sử dụng không phù hợp trong khi phát triển. Hiện tại không có vấn đề đảm bảo chất lượng.

Quyền ghi nhận và báo cáo các vi phạm quy trình, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và số lượng nguyên liệu, cá nhân hoặc nhóm.

Thực hiện các công việc khác phát sinh như: điều phối các vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất hiện tại đang áp dụng trong nhà máy.

3. Công việc chính của KCS.

Công việc sản xuất được lập kế hoạch và kiểm tra.

Trực tiếp quản lý các tài liệu liên quan đến mua sắm, bán hàng và nghiệm thu, đồng thời tham gia vào các quy trình quản lý chung

Ban hành hướng dẫn áp dụng và đôn đốc các đơn vị thực hiện quản lý tài liệu chất lượng (quy trình, quy định, biểu mẫu, v.v.).

Kiểm tra và giám sát thường xuyên tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất

Giữ một hồ sơ dự án thử nghiệm đầy đủ.

Lập báo cáo về sự không phù hợp hoặc bất khả kháng xảy ra trong quá trình thanh tra.

Báo cáo khắc phục và phòng ngừa rủi ro trong quá trình sản xuất và kiểm tra.

Các kênh thông tin được sử dụng để theo dõi hành vi của khách hàng để hiểu về chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ thích hợp khác do cấp trên giao.

Làm nhân viên KCS mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của mỗi người. Qua bài viết này, hy vọng các bạn đã hiểu rõ KCS là gì, tìm ra hướng đi đúng đắn, tiếp tục chăm chỉ và phát triển bản thân.

 

Related Articles

Back to top button