KHÔNG GIAN RẠP CHIẾU PHIM

Hai rạp chiếu phim trong hệ thống tiện ích dành cho dân cư nơi đây với sức chứa 12 chỗ ngồi mỗi rạp chiếu cùng quầy phục vụ đồ ăn & giải khát