CĂN HỘ DU LỊCH 6 X 23M

Thống kê diện tích

Diện tích đất

138 m2

Diện tích sàn tầng 1

83,58 m2

Diện tích sàn tầng 2

87,87 m2

Diện tích sàn tầng 3

93,10 m2

Diện tích sàn tầng 4

94,57 m2

Diện tích sàn tầng 5

83,58 m2

Diện tích phần mái

57,30 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng

500 m2 – 504 m2