CĂN HỘ DU LỊCH 7 X 26M

Thống kê diện tích

Diện tích đất

182 m2 (căn thường)

296,18 m2 (căn góc)

Diện tích sàn tầng 1

118,49 m2

Diện tích sàn tầng 2

118,49 m2

Diện tích sàn tầng 3

127,64 m2

Diện tích sàn tầng 4

127,77 m2

Diện tích sàn tầng 5

118,49 m2

Diện tích phần mái

98,55 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng

709,43 m2