CƠ HỘI ĐẦU TƯ HẤP DẪN
1 VỐN 4 LỜI

- 1 vốn 4 lời: Sinh sống, nghỉ dưỡng, đầu tư cho thuê và tích lũy dài hạn

- Vị trí trung tâm, ngay sát mặt biển

- Tiềm năng kinh doanh dịch vụ thương mại du lịch

- Quỹ căn giới hạn