Tổng Hợp

Quản trị giáo dục là gì? Học quản lý giáo dục ra ngoài để làm gì?

Quản lý giáo dục là gì? Đây là một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xã hội. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang nỗ lực đổi mới căn bản và toàn diện, công tác quản lý giáo dục cần chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Có nhiều cơ hội việc làm khi học ngành quản lý giáo dục.

giao-duc-la-gi-5-docx-a10-therapremium

Khái niệm quản lý giáo dục là gì?

Quản lý giáo dục là sự tác động có hệ thống, có kế hoạch và có định hướng mục tiêu của các cơ sở lãnh đạo các cấp nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện và hài hòa của các đối tượng giáo dục. Các công cụ quản lý giáo dục do luật định. Đối tượng của quản lý giáo dục là con người.

Trong “Tổng quan về quản lý giáo dục” của Trường Cán bộ quản lý giáo dục có nêu: “Quản lý giáo dục là một loại hình giáo dục được hiểu là chủ thể quản lý tác động một cách có ý thức vào đối tượng quản lý nhằm đưa hoạt động dạy học của cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo vào quản lý giáo dục. Hệ thống đạt được kết quả mong muốn một cách hiệu quả nhất. ”

Cơ quan quản lý giáo dục chủ yếu là người quản lý, tập thể người quản lý hoặc tổ chức quản lý giáo dục. Ở trường đó, hiệu trưởng (cùng với thiết bị của hiệu trưởng) là một tập thể giáo viên, một công đoàn.

Đối tượng của quản lý giáo dục bao gồm các trường học hoặc cơ sở giáo dục trong vùng (chính quyền giáo dục các cấp); một trong hệ thống xã hội có 4 thành phần: Hệ tư tưởng (quan điểm, chủ trương, nguyên tắc, chính sách, hệ thống giáo dục, v.v.) Con người (giáo viên, công chức và hoạt động của họ) quá trình giáo dục (diễn ra trong không gian và thời gian …) vật chất, tài chính (trường học, thiết bị công nghệ giáo dục, ngân sách, ngân sách).

Chủ thể quản lý tác động một cách có ý thức đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra, và bản thân mục tiêu quản lý tham gia vào việc điều chỉnh bản chất của quản lý giáo dục.

nội dung quản lý giáo dục

Điều 99 Luật Giáo dục năm 2005 quy định nội dung quản lý giáo dục quốc dân như sau:

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình và chính sách phát triển giáo dục;

Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành Điều lệ trường học; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác;

Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn giáo viên; tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học; biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa và sách giáo khoa; quy chế thi và cấp văn bằng, chứng chỉ;

Tổ chức, quản lý công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và chứng nhận chất lượng giáo dục;

Thực hiện công tác thống kê và cung cấp thông tin về các tổ chức và hoạt động giáo dục;

tổ chức của các cơ quan hành chính giáo dục;

Tổ chức, giám sát việc đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục;

Vai trò của nhà quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục là một hoạt động cần thiết mang nhiều vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay. Đặc biệt:

Quản lý giáo dục giúp hình thành sự thống nhất về ý chí và hành động của giáo viên và học sinh trong tổ chức giáo dục. Chỉ có tinh thần đoàn kết cao thì tổ chức giáo dục mới đạt được kết quả tốt.

Giúp định hướng sự phát triển của tổ chức giáo dục trên cơ sở xác định mục tiêu chung, luôn hướng dẫn mọi nỗ lực của giáo viên, học sinh, tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung.

Phối hợp nhịp nhàng giữa giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và mọi nguồn lực trong tổ chức (vật chất, tài chính, thông tin …) để các mục tiêu của tổ chức đạt được với hiệu quả tối đa.

Giúp các cơ sở giáo dục thích ứng với hoàn cảnh thay đổi. Đồng thời, nắm bắt và tận dụng tốt các cơ hội và thách thức để giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Quản trị giáo dục là gì?

Để làm tốt công tác quản lý giáo dục cần có đội ngũ quản lý giáo dục chuyên nghiệp, phù hợp với công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Vì vậy phòng hành chính giáo dục ra đời nhằm đáp ứng việc đào tạo nhân lực hành chính quản lý giáo dục.

Học quản lý giáo dục, sinh viên có kiến ​​thức cơ bản về quản lý giáo dục và kỹ năng thực hành quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và hoạt động của các trường cao đẳng, đại học, phổ thông và cơ sở quản lý giáo dục các cấp trong và ngoài nước. hệ thống giáo dục quốc dân.

Nội dung đào tạo của chuyên ngành quản lý giáo dục bao gồm: khối kiến ​​thức trọng tâm về khoa học xã hội và nhân văn; khối kiến ​​thức cơ bản về khoa học giáo dục và khối kiến ​​thức liên môn; khối kiến ​​thức chuyên về quản lý giáo dục; đào tạo thực hành, thực tế chiến đấu …

Tại sao phải học Quản lý giáo dục?

Sau khi tốt nghiệp Khoa Quản trị Giáo dục, bạn sẽ có thể làm việc ở các vị trí sau:

Chuyên viên quản lý giáo dục các cơ quan hành chính giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chuyên viên của cơ sở giáo dục các cấp (chuyên viên văn phòng; chuyên viên quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học; chuyên viên quản lý học sinh, sinh viên; phòng đào tạo, phòng đảm bảo chất lượng, thanh tra giáo dục, tổ chức cán bộ, v.v.).

Cơ sở giáo dục thường xuyên (trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, quận, huyện) chuyên viên quản lý giáo dục; cơ sở giáo dục cộng đồng (trung tâm học tập cộng đồng); Cơ sở đào tạo, tổ chức chính trị xã hội, cơ sở quản lý giáo dục, đoàn thể, doanh nghiệp, dự án, tổ chức giáo dục ngoài công lập …

Giảng viên quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (trường cao đẳng, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng, đại học).

Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ về Quản lý giáo dục. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện đã học tập, nghiên cứu chuyên ngành này.

Qua bài viết trên chắc hẳn sẽ giúp ích được cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm quản lý giáo dục là gì. Tôi hy vọng những chia sẻ này có thể giúp bạn hiểu được khái niệm, tầm nhìn và vai trò của giáo dục trong đời sống xã hội hiện nay. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức của chúng tôi.

 

Related Articles

Back to top button